Utökning i vår administration

För att förbättra vår administration hälsar vi idag Berith Malmström välkommen till Excidor. Berith kommer att ansvara för vår Ekonomi och Personaladministration. Berith kommer närmast från maximatecc i Alfta där hon jobbat under många år med framförallt personalfrågor.