Systemet som ger verkliga besparingar!

Genom åren har allt fler maskinhandlare och förare anpassat sina maskiner med styrsystemet ExciControl MH. Anledningen är enkel, för att besparingarna är verkliga och betydande!

Det mångsidiga verktyget

Hjullastare är mångsidiga verktyg som ofta hanterar mängder material, oavsett användningsområdet bygg- och anläggning, jordbruk- och lantbruk, skogsindustrin eller inom kommunala och offentliga verksamheter då den används för exempelvis snöröjning, vägunderhåll och sopning. Det blir ofta långa körsträckor vid exempelvis snöröjning och sandning, och många vändor till och från materialstationer. Det märks inte minst på bränsleförbrukningen, tids- och materialåtgången.

Hjullastaren – det mångsidiga verktyget

Varför utvecklades EC MH?

Hjullastare som hanterar många olika redskap behöver styrsystem utvecklat för att styra dem. Ett system för varje redskap ger en stökig förarhytt och ett onödigt krångligt och komplicerat användande för föraren. Där uppstod behovet av ett lätthanterligt styrsystem som hanterar flera redskap effektivt. ExciControl MH lanserades 2019, idag är det en populär och vanlig lösning hos användare av hjullastare av flertalet maskintillverkare.

Föraren i fokus

Excidor har under 32 år utvecklat och tillverkat styrsystem, produkter och lösningar med fokus att förbättra arbetsmiljön för förare av nyttofordon. Användare av ExciControl MH får uppleva enkelheten med att hantera sina redskap såsom vikplog, gaffelställ, sandspridare och sopvals, och slipper en stökig hytt med många krångliga styrsystem.

Installation av styrsystem

Effektivisering och verkliga besparingar

För sop och sandspridare kan ExciControl MH kontrollera flödet till redskapet, ställbart mot maskinens hastighet och motorvarvtal. Systemet känner exempelvis av maskinens färdriktning så att föraren kan undvika att förbruka sand vid backning. För sandspridare finns också smarta inbyggda funktioner i systemet så att föraren kan ställa in önskad mängd sand att sprida, vilket ger en jämn sandning utan onödig materialförbrukning. Föraren kan därför köra en längre sträcka med samma mängd material vilket effektiviserar arbetet och ger verkliga besparingar på dyrbart material, bränsle och tid.

Beprövad lönsamhet

Under våren 2023 skapades en testbana för att testa systemets besparingsmöjligheter på riktigt. Testmaskinen var en Volvo L60H med sandspridare modell SS30-BM från Drivex med och utan ExciControl MH från Excidor. Testet utfördes under 60 minuter och banan, en sträcka på 2,7 km, innehöll alla förutsättningar som påträffas under typiska förhållanden vid sandning.  Redan efter en timme var besparingarna tydliga inom material, bränsleförbrukning och tidsåtgång. Här är resultatet:

Sandförbrukning: Systemet gav en jämn sandspridning vilket gjorde att materialet räckte 45% längre!  

Bränsleförbrukning: Materialet behövde inte fyllas på lika ofta. Med längre körsträcka och färre materialpåfyllningar reducerades bränsleförbrukningen (och CO2 utsläppet) med hela 42%!

Tidsåtgång: Föraren var mer effektiv och behövde färre vändor till och från sandstationen, vilket gjorde arbetet 34% snabbare!

Sammanfattning: Testet visade att den som utrustar sin maskin med ExciControl MH kan göra betydande besparingar på material, bränsle, CO2 utsläpp och tid! Besparingarna görs redan från första timmen och framför allt långsiktigt. Besparingar beror självklart på många faktorer men vårt test visade på en möjlig totalbesparing på upp till 40% vid halkbekämpning.

Hållbart och lönsamt

Att arbeta effektivare och mer produktivt är lönsamt och hållbart för både miljö och förare. Idag finns anpassade lösningar till flertalet maskinmärken. Som ett av Excidor’s populäraste system att erbjuda lönsamhet fortgår utvecklingen av nya maskin- och redskapsanpassningar. Anpassa systemet till din maskin och upplev verkliga besparingar: Kontakt