Ny organisation

Mats Eriksson

Mats Eriksson

Kristoffer Lysell

Kristoffer Lysell

För att klara pågående expansion så förändrar och utökar vi vår organisation. Mats Eriksson som under ett antal år jobbat med bl.a. kundorder och  produktionsplanering tar nu steget upp som Produktionschef och med helhetsansvar för vår tillverkning. Mats kommer operativt att fortsätta jobba med produktionsplanering. Samtidigt har vi anställt ytterligare en medarbetare Kristoffer Lysell som blir Logistikchef med ansvar för både inköp, kundorder och leveranser. Kristoffer kommer operativt i första hand att jobba med kundorder/kundkontakt.