Kraftig expansion

Verksamhetsåret 2016/2017 är nu summerat och där faktureringen ökat med 23% från föregående år 35,8 Mkr till 44,2 Mkr. Vi har under året ökat vår personal med fyra personer och har ytterligare anställningar klara och som börjar under våren/sommaren.

För verksamhetsåret 2017/2018 förväntar vi oss en ytterligare kraftig expansion varför vi räknar med att fylla på med fler medarbetare under året. Vi räknar med nyanställningar dels i vår tillverkning och dels i vår teknikavdelning. Se lediga jobb.