Fortsatt expansion

Verksamhetsåret 2017/2018 är nu summerat och där faktureringen ökat med 14 procent jämfört med föregående år – från 44,2 mkr till 50,5 mkr. Och för kommande verksamhetsår räknar vi med ytterligare ökning och kommer att behöva anställa fler medarbetare. Håll koll på våra lediga tjänster!