Excidor för hållbarhet och minskade resurser!

Minska bränsleförbrukningen med system och teknologi som optimerar maskinen och körningen. Det ger stora besparingar av både resurser och maskinrelaterade utsläpp i den miljö vi lämnar i arv. Excidor’s produkter är utvecklade för att användas när maskinen arbetar och har besparande egenskaper som reducerar klimatavtrycket för en hållbar framtid.

 

Minskad bränsleförbrukning

Minskad resursförbrukning är en minskad miljöpåverkan och därför ett viktigt mål för en hållbar miljö. Excidor’s teknik optimerar förbrukning av material och bränsle genom automatiserad hydraulik så att mindre resurser förbrukas. En maskin som sandar vägar kan exempelvis optimeras med styrsystemet ExciControl MH för att fördela sanden jämnare och undvika stora mängder materialspill. Det bidrar till en hållbar miljö och stora resursbesparingar. 

Långsiktig arbetsmiljö för föraren

En optimal och säker arbetsmiljö är viktigt för att undvika ohälsa eller olycksfall. Därför är det nödvändigt att se över risker kopplade till maskiner, redskap och tekniken som används i maskinerna. Excidor’s teknik är driftsäkra, enkla att hantera för föraren och bidrar till en bekvämare arbetsmiljö. Det minskar risken för arbetsmiljörelaterade förslitningsskador och ger en mer långsiktig arbetsmiljö för föraren.

Maskiner med längre livslängd

Excidor’s innovativa produkter bidrar till optimal användning av arbetande maskiner. Teknik utformade att styra redskapen leder till att maskinslitaget minimeras. Från ett klimat- och miljöperspektiv är det positivt eftersom mindre resurser krävs och maskiner utrustade med Excidor’s teknik behöver mindre underhåll och därför har en längre livslängd.

Hållbar framtid

Både internationellt och nationellt i Sverige finns uppsatta mål för att beakta klimatfrågan. Sverige ska år 2045 vara klimatneutrala. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som i sin tur bidrar till klimatförändringar. Excidor tar ansvar för sin del av klimatavtrycket och arbetar därför med klimatmål att minska utsläpp genom bränsleförbrukning. Med anpassad hydraulik som endast används då maskinen arbetar, och som minskar material- och bränsleutsläpp, bidrar Excidor’s produkter till en hållbar framtid.

Vill du nå dina miljömål effektivt och samtidigt spara resurser och kostnader? Kontakta oss så berättar vi mer.